Sơn Epoxy Nền, Sàn Bê Tông

Bám dính rất tốt, độ phủ cao, độ bóng cao, màu sắc bền đẹp, mau khô, thi công nhanh